Brisoleji

Kombinacijom aluminijumski lamela sa nosačima formiraju se brisoleji kao efikasna toplotna zaštita svetlih otvora fasada i objekata. Oni osiguravaju ravnomernu raspodelu sunčeve svetlosti u prostorijama i sprečavaju akumulaciju toplote. Lamele se mogu postaviti pod raznim uglovima (standardno 25º, 30º i 45º) dok nosači lamela mogu biti postavljeni vertikalno i horizontalno.
Mogu biti fiksni ili pokretni, pokretni su smešteni u aluminijumskom okviru,a i moguće je pokretanje i pomoću elektromotora. Aluminijske lamele mogu biti različite širine, različitog razmaka između pojedine lamele i mogu biti postavljene horizontalno. Lamele se najčešće izrađuju kao fiksne. Najčešće se ugrađuju na industrijske i poslovne objekte, ali isto tako izvrsno se uklapaju u stambene objekte moderne arhitekture. Uglavnom, žaluzine kombinujemo sa prozorima i balkonskim vratima,dok se brisoleji koriste za zaštiu od sunca na većim površinama ,pa čak i čitavih delova fasada objekata. Oni su svojom konstrukcijom slični žaluzinama.
Svi delovi su izrađeni od aluminijuma, mogu biti eloksirani ili plastificirani po želji Pored zaštite od sunca predstavljaju i veoma privlačan estetski element oblikovanja fasada, terasa i drugih prostora. Pričvršćuju se uglavnom fiksno na fasadu. Kreiraju dobru atmosferu unutar prostora a spoljašnjosti zgrade daju arhitektonski značajno .

«
»