Aluminijumski portali

Portal( aluminijumski portal ili PVC portal ) je vertikalni pregradni nenosivi element, ima funkciju zida (zid je zidan, sve ostalo se naziva okvirima), bilo da je izrađen od aluminijumskih ili PVC profila predstavlja veću celinu, kojom se “zastakljuje” tj. zatvara veća površina. Jedan portal može predstavljati izlog, ali se isto tako od više portala, koji se sastavljaju može napraviti izlog po želji i kao takav nema mogućnost otvaranja. Portali u sebi mogu da sadrže prozore i vrata sa navedenim karakteristikama i otvaranjima po želji, svakakvih dimenzija. Kombinacijom dva ili više portala, izrađenih od aluminijumskih office profila lako je moguće napraviti pregradne zastakljene zidove (sa neprozirnim ili prozirnim staklima). Ovaj način kombinovanja portala, sa vratima, idealan je za izradu kancelarijske prostorije, pregrađivanje veće kancelarije, izradu sala za sastanke…

»